De last van leegstand

Leegstand is een hardnekkig fenomeen. Veel partijen hebben er last van: de gemeente, eigenaar, corporatie, huurders en de bezoeker. Vaak een domino-effect. De gemeente ziet het gebied verpauperen en bezoekers blijven steeds vaker weg. Waarde en huurinkomsten van het vastgoed verdampen voor eigenaren, exploitatiekansen door huurders nemen af, leegstandskosten lopen op.  Kortom: leegstand is een groot maatschappelijk en financieel probleem. Concrete aanpak is nodig.

Leegstand is oplosbaar

De belangen van partijen lopen bij een leegstandsprobleem niet parallel.  Betrokkenen spreken elkaars taal niet. Vaak blijft het aanpakken van leegstand daarom hangen in meer overleg.

Leegstandsbestrijding.nl heeft een creatieve aanpak ontwikkeld die wél werkt, bestaande uit combinatie van advies én actieve uitvoering van te kiezen maatregelen.
Het advies bestaat uit kernachtige analyse van aard, oorzaken van de leegstand, wat zijn kansen en beperkingen. Er volgt dan voorstel hoe die kansen te vergroten en beperkingen te verkleinen, uit een selectie van maatregelen die zich hebben bewezen in het terugdringen van leegstand. Die variëren van ingrijpend tot eenvoudig. Ingrijpend zijn bijvoorbeeld transformatie van overbodige meters naar andere functie. Of transformeren aan de sectoren medisch, zorg of wonen aansluitend op marktvraag. Relatief eenvoudig zijn bijvoorbeeld het verbeteren van afstemming tussen eigenaren en gemeente, organiseren van veel meer tijdelijke verhuur en pop up. In het middensegment van maatregelen zitten veelgebruikte die bijvoorbeeld betrekking hebben op de “schoon-heel-veilige” openbare ruimte, winkeliers- of huurdersverenigingen ondersteunen, parkeren uitbreiden, ondersteuning van verhuur en asset-management.

Vlak voor de uitvoering wordt vaak een branche- en formulescan uitgevoerd. De scan vergelijkt huurders/gebruikers in de leegstandscasus of gemeente met vijf vergelijkbare centra of gemeenten. Daaruit volgen extra leads met te benaderen, want ontbrekende, branches en huurkandidaten. Kandidaten uit acquisitiekanalen worden gemaild, gebeld en ook persoonlijk benaderd. Tot er uiteindelijk een huuraanbieding getekend is. Deze strakke uitvoering van het plan vermindert de leegstand, brengt nieuw elan en beperkt kosten. Leegstandsbestrijding.nl transformeert, verhuurt en beheert tijdelijk mee. Samen met -en ter ondersteuning van- de partijen die al bij het object betrokken zijn.

Voorbeeld transformatieproject:

Transformatieproject Soest, appartementen in leegstaande winkels.