1. Leegstandsanalyse

Wat is de aard en omvang van de leegstand? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Welke rollen spelen de gemeente en concurrentie?
We brengen sterke en zwakke punten van de locatie(s) in kaart. Aan de hand van die analyse doen wij creatieve aanbevelingen om zwaktes op te lossen en sterktes te benutten. Een branche- en formulescan wordt eventueel toegevoegd, om te zien welke functies je zou mogen verwachten in vergelijking met  andere centra.

2. Leegstandsbestrijdings- en verhuurplan

Analyse resulteert in een plan van aanpak waarmee de leegstand kan worden tegengegaan en komst van nieuwe functies gestimuleerd. Dit plan bevat meetbare maatregelen, die hun uitwerking hebben op de gevonden sterktes en zwaktes.
De  maatregelen gaan van zeer ingrijpend  tot verbazingwekkend eenvoudig. Een keuze wordt samen gemaakt.

 

3. Haalbaarheid

De maatregelen krijgen desgewenst een financiële onderbouwing. Welke opbrengsten kunnen worden behaald, ook in tijdelijke en definitieve verhuur.
Zijn er kostenbesparingen mogelijk, zijn de wegen naar bijdragen uit ondernemersfonds, gemeentelijke en provinciale subsidies bewandeld?
Wat kosten de voorgestelde bestrijdingsmaatregelen, en vooral: hoeveel kunnen ze opbrengen?

 

4. Uitvoering

Nadat de situatie is onderzocht, de beste maatregelen zijn voorgesteld en goedgekeurd door opdrachtgever draaien wij mee in het bij het project betrokken netwerk. Kandidaten worden gezocht, gebeld en persoonlijk bezocht. Dat brengt deals. Periodiek rapporteren wij over de voortgang en de resultaten.