De aanpak

Omgeving

Quick scan om de leegstand goed te begrijpen. Waarom lukt de verhuur niet, wat doen anderen.

Maatregelen

Welke soort leegstand betreft het, wat is de omvang van probleem, wat zijn oorzaken. Wat zijn plussen en minnen van de gemeente en/of een object en met welke aanpak kunnen die versterkt of opgeheven worden. Welke aanpak zou daarbij gekozen moeten worden.

Haalbaarheid (optioneel)

De voorgestelde aanpak kan worden voorzien van een raming van kosten, opbrengsten en planning. Dat kan helpen bij het besluiten om een akkoord op de uitvoering van het leegstandsbestrijdingsplan te geven.

 

Uitvoering

Leegstandsbestrijding.nl verzorgt doortastend de uitvoering van de gekozen aanpak uit het plan, of stuurt de uitvoering aan. Pro-actieve acquisitie en verhuur. Samen met de betrokkenen op het project. Heldere periodieke rapportage van de voortgang en resultaten voor de opdrachtgever.

Lees verder

Een recente casus

Enschede, Winkelcentrum Zuid; samen maken we zuid. Acquisitie, marketing en verhuur.

Informatie Centrumgebied’s Enschede Zuid motto is: “Samen maken we Zuid”. Noaberschap brengt inderdaad bijzondere samenwerkingen tot stand. Namens de eigenaren (CVvE) zijn enkele units te huur voor diverse functies. Ook voor voorzieningen, diensten en eventueel tijdelijke verhuur/pop-up. Omschrijving WC Zuid is een aantrekkelijk stadsdeelcentrum midden in Enschede Zuid. Het winkel- en voorzieningenaanbod is gevarieerd en […]

Lees verder