De aanpak

Omgeving

Quick scan om de leegstand goed te begrijpen. Waarom lukt de verhuur niet, wat doen anderen.

Maatregelen

Welke soort leegstand betreft het, wat is de omvang van probleem, wat zijn oorzaken. Wat zijn plussen en minnen van de gemeente en/of een object en met welke aanpak kunnen die versterkt of opgeheven worden. Welke maatregelen zouden daarbij gekozen moeten worden.

Haalbaarheid (optioneel)

De voorgestelde maatregelen kunnen worden voorzien van een raming van kosten, opbrengsten en planning. Dat kan helpen bij het besluiten om een akkoord op de uitvoering van het leegstandsbestrijdingsplan te geven.

 

Uitvoering

Leegstandsbestrijding.nl verzorgt doortastend de uitvoering van de gekozen maatregelen uit het plan, of stuurt de uitvoering aan. Pro-actieve acquisitie en verhuur. Samen met de betrokkenen op het project. Heldere periodieke rapportage van de voortgang en resultaten voor de opdrachtgever.

Lees verder

Een recente casus

Utrecht, House Modernes; functies, branchering, verkaveling en verhuur.

Voor eigenaar SAREF werd een marktscan verricht naar de beste functies (per laag), de juiste verkaveling en unitgrootte per laag en de actuele verhuurkansen en huurniveau’s in de markt. Via een uitvraag is extern marktonderzoek verricht en via een tender ook een georganiseerde consultatieronde met makelaars. Dit gaf een helder (door-) startpunt voor de her-ontwikkeling. […]

Lees verder